Ajuts al lloguer 2020

Entre la segona quinzena de maig i la primera setmana de juny s’obriran diverses convocatòries d’ajuts al lloguer.

Es podran tramitar telemàticament i/o presencialment a les oficines de Prat Espais.

Trucant a Prat Espais al 933 705 054 o enviant un e-mail a habitatge@pratespais.com podrà saber a quina convocatòria pot presentar-se o demanar cita prèvia per realitzar els tràmits.

Totes les sol·licituds es començaran a resoldre a final de l’estiu, prioritàriament els “Ajuts Còvid” i finalment ja al novembre, els ajuts al lloguer.

 

Ajuts al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer. RESOLUCIÓ TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats. 
 • Requisits generals: Ingressos entre 0,6 i 2,8 vegades l’IRSC i un import màxim de lloguer de 750 euros.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitudTancada.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais.

 

 

Ajuts al lloguer de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Prat de Llobregat de data 15-06-2020, de convocatòria pública de subvencions per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer social destinades a persones empadronades al Prat de Llobregat, any 2020. 

 • Destinataris: Sol·licitants dels ajuts al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que compleixin els requisits però amb resolució desfavorable per manca de pressupost de la Generalitat, i sol·licitants dels ajuts al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que no compleixin els requisits d’ingressos mínims tot i acreditar una situació de gran vulnerabilitat.
 • Requisits generals: Els mateixos que la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitudTancada.
 • Tramitació: presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais.

 

 

Ajuts al lloguer Covid-19 de l’Estat, gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.

 • Destinataris: Llogaters afectats per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la COVID-19. Haver passat a l'atur, estar en un ERTO, patir una reducció de jornada laboral o altres circumstàncies anàlogues.
 • Requisits generals: ingressos màxims de la llar 3 vegades l'IPREM, incrementats per persones a càrrec. Un import màxim de lloguer de 900 euros.
 • Import de l'ajut: fins a 750 euros al mes. Únicament pels mesos d'abril a setembre, ambdós inclosos. Ajut màxim fins a 5400 euros per impagaments de lloguers, subministraments o amortització de microcrèdits COVID-19.
 • Terminis de sol·licitudSuspesa fins a nou avís
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais.

 

 

Ajuts al lloguer persones més grans de 65 anys, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2020

 • Destinataris: Llogaters que hagin sol·licitat en 2019 l’ajut al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i que aquest any tinguin 65 anys o més.
 • Requisits generals: Ingressos fins a 2,8 vegades l’IRSC i un import màxim de lloguer de 750 euros.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitudTancada.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais.