Altres actuacions

Prat Espais s'ocupa d'altres encàrrecs de l'Ajuntament del Prat, com ara la gestió del Centre Municipal de Vela.