Servei d'assessorament i intermediació en matèria d'habitatge, COVID-19

Suport de l'Ajuntament del Prat de Llobregat per a situacions del context actual, COVID-19

L'Ajuntament del Prat de Llobregat crea un servei d'informació, assessorament i intermediació per atendre a persones afectades per situacions de salut o econòmiques derivades del context de crisi sanitària que poden comportar la pèrdua de l'habitatge.

Es poden adreçar al Servei:

  • Llogaters
  • Propietaris d'habitatges amb crèdits hipotecaris vigents
  • Propietaris d'habitatges llogats a terceres persones
  • Altres persones que estiguin en risc de pèrdua de l'habitatge

Poden contactar amb el Servei:

  • Per telèfon en el 93 370 50 54 amb l'extensió 255 de 10 a 13 hores, de dilluns a divendres
  • O per e-mail en el següent correu: habitatge@pratespais.com

 

Per a altres consultes específiques o generals en relació a altres programes d'habitatge gestionats per Prat Espais, la forma de contacte serà la següent:

Particularment poden contactar d'aquesta forma:

  • Persones que vulguin informació en relació a tràmits d'habitatge com Ajust, Registre de Sol·licitants d'HPO i altres gestions.
  • Els propietaris i llogaters de la Borsa d'habitatges de lloguer que estiguin afectats o tinguin dubtes en relació a la situació actual i les seves derivades en l'habitatge.
  • Els llogaters del Parc social d'habitatge públic gestionat per Prat Espais que estiguin afectats o tinguin dubtes en relació a la situació actual i les seves derivades en l'habitatge.

La renda de lloguer se seguirà adaptant als ingressos de la llar i a altres aspectes socials.

 

A més, poden veure les respostes a les preguntes més freqüents sobre habitatge clicant al següent enllaç:
Preguntes freqüents habitatge - Crisi COVID-19