Accessibilitat

Amb la finalitat d'adaptar el web de Prat Espais a les necessitats de les persones que presenten algun tipus de discapacitat, s'ha tractat de seguir les pautes d'acessibilitat per a pàgines web adoptades pel Consorci World Wide Web - W3C impulsat per la Web Accessibility Iniciative - WAI.

Així, entre d'altres característiques, trobem:

  • Compatibilitat amb diversos navegadors i disseny responsive adaptat a diferents tipus de dispositius (inclosos mòbils i tauletes)
  • Navegació sense dependre de JavaScript
  • Textos descriptius per a les imatges, i alternatives als continguts multimèdia
  • Indicació explícita de tots els enllaços

L'accessibilitat: un procés sempre actiu

L'accessibilitat al web es construeix aplicant criteris que en molts casos són d'avaluació subjectiva. D'altra banda, les dificultats d'accés són molt variables en funció del tipus de discapacitat que pot concorre en un usuari, i això fa que l'aplicació dels criteris no sempre sigui òptima per a tothom.

Ja sigui per anar millorant contínuament l'accessibilitat del web, com per atendre demandes concretes d'accés a continguts, us demanem que no dubteu en fer-nos arribar qualsevol consulta o petició que tingueu a través del formulari de contacte.