Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial

Inscripció

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, sigui en lloguer o en compravenda, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya. La inscripció en el Registre té una vigència de un any.

Cal inscriure’s en el municipi on s’està empadronat, si bé es poden indicar altres municipis de demanda, fins un màxim de tres. Per fer-ho cal sol·licitar cita prèvia

Per saber si estàs inscrit al registre, i si la teva inscripció continua en vigor, pots escriure a habitatge@pratespais.com indicant nom, cognom i número d'identificació personal (DNI o NIE).

 

Finalitat

La finalitat d’aquest registre és:

  • proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial.
  • facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, tot garantint la màxima transparència de tots els processos.

Requisits

Els requisits que s’han de complir varien en funció del tipus d’accés (lloguer o compravenda) i de la ubicació de la promoció d’habitatges.

Renovació

Per fer la renovació de la inscripció es disposa de 30 dies a comptar des de la data de caducitat de la inscripció, i es pot realitzar telemàticament a través del nostre portal de tràmits o bé presencialment mitjançant cita prèvia

 

 

Més informació: www.registresolicitants.cat