Borsa d'habitatge de lloguer

És un servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters que té com a objectiu incrementar l’oferta d’habitatges de lloguer, proporcionant més seguretat als propietaris i uns preus més assequibles per als llogaters.

 

Avantatges per al propietari Avantatges per al llogater

Seguretat, tranquil·litat i garanties

 • Assegurança multirisc 1
 • Assegurança en cas d’impagaments (avalloguer)
 • Assegurança de defensa jurídica gratuïta
 • Tramitació gratuïta del contracte i de les pòlisses
 • Mediació gratuïta fins a la finalització del contracte. Suport i seguiment d’incidències
 • Tramitació d’ajuts per obres de rehabilitació (subjecte a convocatòria)
 • Tramitació d'ajuts municipals - Convocatòria oberta -

Bona relació qualitat-preu

 • Informació, assessorament, redacció i tramitació del contracte de forma gratuïta
 • Lloguer d’un habitatge digne a un preu per sota del de mercat
 • Dipòsit de les fiances estrictament obligatòries contemplades a la legislació vigent
 • Seguiment del contracte i mediació amb el propietari fins finalitzar el contracte
 • Tramitació dels ajuts pel pagament del lloguer

 

1 Adjuntem instruccions per a comunicar sinistres en els habitatges incorporats a la Borsa.