Pla Local d’Habitatge

Al Prat de Llobregat es va portar a terme el procés de redacció del nou Pla Local d’Habitatge, un cop feta l’anàlisi i diagnosi, per tal d'acordar les actuacions concretes a desenvolupar en el nostre municipi durant els propers 6 anys. 

Ara més que mai parlem d'habitatge

Pla Local d'Habitatge

Què és?

Ara més que mai

Pla Local d'Habitatge

 

El pla d’habitatge fa una anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi. En base a l’anàlisi construeix una diagnosi. I finalment defineix els objectius, estratègies i programes concrets per donar resposta les necessitats detectades.

>> Per saber-ne més