Pla Local d’Habitatge

Al Prat de Llobregat es va portar a terme el procés de redacció del nou Pla Local d’Habitatge, un cop feta l’anàlisi i diagnosi, per tal d'acordar les actuacions concretes a desenvolupar en el nostre municipi durant els propers 6 anys. 

Ara més que mai parlem d'habitatge

Pla Local d'Habitatge

Què és?

Ara més que mai

Pla Local d'Habitatge

 

El pla d’habitatge fa una anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi. En base a l’anàlisi construeix una diagnosi. I finalment defineix els objectius, estratègies i programes concrets per donar resposta les necessitats detectades.

>> Per saber-ne més

Pla Local de Rehabilitació

El Pla Local de Rehabilitació es un document estratègic que recull les actuacions públiques en el municipi en l’àmbit de la rehabilitació residencial.

El document de treball adjunt, va ser redactat per les àrees tècniques de l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Urbanisme, Acció Social, Energia, Ciutadania, Dinamització Econòmica I Prat Espais) amb la coordinació de Celobert Cooperativa. El document recull el treball realitzat en el Pla Local d’Habitatge 2021-2027 en els capítols d’anàlisi, diagnosi, actuacions previstes, pressupost i objectius quantificables en matèria de rehabilitació.

Sobre el document adjunt es va obrir un període de participació al que va convidar als agents implicats en la rehabilitació com els administradors de finques, les empreses i industrials d’aquest àmbit, a les associacions de veïns i veïnes, als membres de la Taula d’Habitatge i a la ciutadania en general, per a que puguessin introduir millores en el document.

El redactat final del Pla s'ha aprovat pel Ple de l’Ajuntament del Prat.