Zona blava

Aparcament regulat en superfície
Zona blava del Prat de Llobregat

Objectiu

Proporcionar més agilitat, facilitat i una elevada rotació de vehicles als voltants de zones de serveis amb sector terciari, zones comercials, escoles, etc. amb la finalitat que un màxim nombre de persones es puguin beneficiar de l’avantatge de poder estacionar el seu vehicle durant un període de temps limitat, per realitzar les seves gestions.

En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles amb el comprovant horari corresponent emès pel parquímetre, durant el temps màxim que indiqui el senyal.

Horari i zones

Al Prat hi ha onze àrees d'aparcament de pagament de rotació en superfície, conegudes com a zona blava:

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 h a 20 h. Dissabtes de 9 a 14 h.

  • Pl. de l'Església - 44 places 
  • c. Centre i ptge. Rector Martí i Piñol - 39 places
  • Av. Verge de Montserrat - 78 places
  • c. Carretera de la Marina - 60 places
  • c. Lleida - 44 places
  • Av. Verge Montserrat (entre av. Canal i av. Remolar) - 51 places
  • CUAP 17 de setembre - 9 places

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 h a 20 h.

  • CAP Ramona Via - 22 places
  • CAP Dr. Pujol i Capsada - 12 places
  • Correus - 8 places

Totes les zones blaves del nucli urbà són fora de servei del 1 al 31 d'agost.

Tarifa

10 min - 0,20 €
30 min - 0,60 €
60 min - 1,20 €
2 hores - 2,40 €
3 hores - 3,60 €

Temps màxim d'estacionament: 3 hores.

El tiquet s'ha de col·locar de manera visible el vehicle. No s’haurà de col·locar comprovant a la part interna del parabrisa quan el comprovant digital s’hagi obtingut mitjançant el sistema de pagament per telèfon mòbil o qualsevol altre sistema telemàtic habilitat per l’Ajuntament. 

Els vehicles identificats amb el distintiu de “zero emissions” estaran exempts de la corresponent tarifa a les zones d’estacionament regulat durant el temps màxim permès.

Anul·lacions

Es podrà anul·lar la denúncia al parquímetre, si en el transcurs d'una hora des de la interposició de la denúncia el conductor o propietari del vehicle abona el tiquet especial:

Per ultrapassar el temps d’estacionament:  5,00 €
Per no disposar de tiquet d’estacionament: 10,00 €

Dins de la secció "Pagament de denúncia" que es mostra en pantalla del parquímetre, caldrà introduir el codi d'anul·lació o bé apropar al lector el codi QR imprès al butlletí de denúncia. Automàticament es carregarà l'import per efectuar el pagament i s'hauran de seguir les indicacions per finalitzar el tràmit.   

Sota el codi QR del butlletí de denúncia es podrà comprovar la data i hora límit per fer l'anul·lació de denúncia al parquímetre. Passada aquesta hora, l'anul·lació en parquímetre no és vàlida i la denúncia s'haurà de pagar a través del web de la Diputació de Barcelona o pels canals habilitats, un cop es rebi la notificació de denúncia al domicili.

Pagament per mòbil

Per utilitzar el servei, l'usuari ha de descarregar-se gratuïtament l'app AMB Aparcament, disponible per a iOS i Android, i introduir-hi les dades personals, les de pagament i les del vehicle. Aquesta gestió només l'haurà de fer una vegada. Posteriorment, haurà d'escollir al mapa el tipus de plaça i seleccionar el seu vehicle. Un cop fet això, l'app mostrarà la data i l'hora d'inici, les tarifes, els horaris i el temps màxim d'estacionament. Durant l'estacionament, l'aplicació indicarà l'import en temps real. Quan l'usuari finalitzi l'aparcament, podrà fer el pagament i veure’n el comprovant. A més, en tot moment disposarà de l'historial d'operacions.

Atenció a l'usuari

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el servei i/o ús dels equips i aplicació de pagament podeu adreçar-vos al telèfon 93 159 52 32.