Informació econòmica i de gestió

Dades d'activitat

Aparcament

Places comercialitzades o construïdes1.811

Places venudes o en cessió d’ús411

Places “llogades” o en rotació1.157

Ocupació mitjana 201596%

Zona blava

Places totals en Zona Blava300

Places d'aparcament gratuïtes1.333

Places en calçada lliures9801

Zona Blava / places lliures en calçada o solar2,7%

Habitatge

Borsa de lloguer

Habitatges actius a la Borsa296

Contractes signats des de l’inici562

Contractes signats el 201592

Ajuts al lloguer

Expedients gestionats3.631

Expedients gestionats el 2015383

Import dels ajuts gestionats7M€

Import dels ajuts el 2015740.902,40€

Ajuts d’especial urgència gestionats192

Ajuts d'especial urgència el 201525

Mediació hipotecària, expedients tramitats (des d'abril 2012)

Expedients acumulats342

Expedients favorables195

Expedients en negociació99

Expedients arxivats48

Tipus de resolució dels expedients

Dacions en pagament49

Reestructuracions deute82

Ajuts econòmics públics28

Altres36

Registre de sol·licitants HPO

Nombre d’inscrits acumulats1.224

Nombre d'inscrits el 2015500

Informació i assessorament

Atencions de l’Oficina Local d’Habitatge durant l’any 201526.000

Pressupost, execució pressupostària i comptes generals

Consulteu els documents de comptes anuals i pressupostos.

Gestió econòmica: endeutament, morositat i terminis pagaments proveïdors

El període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2017 ha estat 25,65 dies data factura.

Patrimoni i subvencions

No es donen subvencions.