Informació econòmica i de gestió

Dades d'activitat

Aparcament

Places comercialitzades o construïdes2.344

Places venudes o en cessió d’ús415

Places “llogades” o en rotació1.670

Ocupació mitjana 202094%

Zona blava

Places totals en Zona Blava367

Places d'aparcament gratuïtes1.333

Places en calçada lliures9801

Zona Blava / places lliures en calçada o solar2,7%

Habitatge

Borsa de lloguer

Habitatges actius a la Borsa294

Contractes signats des de l’inici679

Contractes signats el 201747

Ajuts al lloguer

Expedients gestionats4.590

Expedients gestionats el 2017489

Import dels ajuts gestionats8,9M€

Import dels ajuts el 2017859.665,30€

Ajuts d’especial urgència gestionats237

Ajuts d'especial urgència el 201718

Mediació hipotecària, expedients tramitats (des d'abril 2012)

Expedients acumulats413

Expedients favorables214

Expedients en negociació66

Expedients arxivats133

Tipus de resolució dels expedients

Dacions en pagament49

Reestructuracions deute96

Ajuts econòmics públics28

Altres41

Registre de sol·licitants HPO

Nombre d’inscrits acumulats2.147

Nombre d'inscrits el 2017355

Informació i assessorament

Atencions de l’Oficina Local d’Habitatge durant l’any 201727.500

Pressupost, execució pressupostària i comptes generals

Consulteu els documents de comptes anuals i pressupostos.

Gestió econòmica: endeutament, morositat i terminis pagaments proveïdors

El període mitjà de pagament del 1er trimestre de 2024 ha estat 23,02 dies data factura.

Patrimoni i subvencions

No es donen subvencions (veure comptes anuals).