Parc d'habitatge municipal de lloguer social

Prat Espais gestiona més de 80 habitatges en règim de lloguer social destinats a famílies en situació de vulnerabilitat.

Per a aquests habitatges s'estableix una renda proporcional als ingressos de les unitats de convivència i un programa d'acompanyament socio-laboral a les famílies.

                                  

El parc municipal de lloguer social ha augmentat en els darrers cinc anys i segueix en procés de creixement amb projectes d'adquisició, cessió o promoció de nous habitatges per donar resposta a situacions d'exclusió residencial.

                                 

D'altra banda, la Fundació Habitat 3 dins del programa de cessió municipal gestiona 36 habitatges que, sumats als 83 de gestió pròpia dóna com a resultat un total de 119 habitatges destinats a exclusió residencial i emergències.