Parc d'habitatge municipal de lloguer social

Prat Espais gestiona més de 50 habitatges  en règim lloguer social destinats a famílies en situació de vulnerabilitat. Per aquests habitatges s'estableix una renda proporcional als ingressos de les unitats de convivència i un programa d'acompanyament socio-laboral a les famílies. 

El parc municipal de lloguer social s'ha multiplicat per 5 en els darrers 4 anys i segueix en procés de creixement amb projectes d'adquisició, cessió o promoció de nous habitatges per tal de donar resposta a les situacions d'exclusió residencial.