Construïm espais al Prat

Actuacions realitzades

El 2015, mitjançant la gestió de Prat Espais, s'han signat 92 contractes de lloguer d'habitatges municipals, s'han gestionat 383 expedients d'ajuts al lloguer i 25 ajuts d'especial urgència, entre d'altres actuacions.

Podeu veure més dades sobre l'activitat de Prat Espais a Transparència / Informació econòmica i de gestió.