Transparència

Seguint els preceptes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Prat Espais posa la seva informació institucional, jurídica i econòmica a la disposició dels ciutadans del Prat.

Transparència