Prat Espais i l'aparcament

Prat Espais s'encarrega de la construcció i gestió d'aparcaments, principalment subterranis sota sòl públic.

Aparcament

Xarxa d'aparcaments de Prat Espais

Cercador de places d'aparcament