Promocions d'habitatge de lloguer

L’ Ajuntament del Prat de Llobregat està desenvolupant i donant compliment al Pla Local d’Habitatge 2021-2027 impulsant les diverses actuacions previstes per ampliar el parc d’habitatge assequible i fer-ho de forma sostenible i energèticament eficient. 

Veure més

Noves promocions

Registre de sol·licitants de Protecció Oficial

Per poder presentar la sol·licitud de participació en el sorteig d’aquests habitatges que es regularan per bases i convocatòries específiques, prèviament s’haurà d’estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial. La inscripció en el Registre té una vigència de un any i s’ha de renovar anualment.

Enllaços al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i a les instruccions.

Convocatòries

Convocatòries

Properament