Assessorament en habitatge i emergència residencial

Servei d'Intervenció i Prevenció de l'Exclusió Residencial (SIPER)

El Servei d’Intervenció i Prevenció de l’Exclusió Residencial (SIPER) té per objectiu l’assessorament de les parts per evitar situacions de conflicte per impagament de les rendes de lloguer, atendre situacions dins el règim de protecció dels deutors hipotecaris sense recursos, de persones residents en habitatges propietat de “grans tenidors” o també de petits propietaris, en virtut d’un contracte d’arrendament però també a ocupants sense títol habilitant.

Mitjançant aquest servei, negociem amb petits i gran propietaris, facilitem  documentació útil als usuaris, intercedim en la signatura d’acords i assessorem a les parts sobre els drets que els acompanya. Tan mateix, els professionals que gestionen aquest servei, fan les derivacions a altres procediments i serveis que estimin oportuns.  

Algunes de les qüestions que s’atenen al servei són:

  • Dubtes sobre la legalitat del teu contracte de lloguer
  • Informació sobre la normativa actual reguladora dels arrendaments, ocupacions o préstecs amb garantia hipotecària
  • Quins són els teus drets com a arrendatari, arrendador o prestatari hipotecari
  • Si es té d’algun dret de romandre a l’habitatge com a ocupant sense títol habilitant
  • Que fer si has rebut una notificació judicial de desnonament
  • Si es té dret a que el propietari de l’habitatge t’ofereixi un lloguer social

Aquestes i altres qüestions es poden realitzar demanant cita prèvia al telèfon 93.370.50.54, al e-mail siper@pratespais.com o enviant directament la seva consulta a la adreça indicada anteriorment.

 

Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge (SIDH)

L’Ajuntament del Prat de Llobregat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Col·legi d’Advocats de Barcelona ofereix el Servei d’intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH). Aquest servei es fa a les oficines de Prat Espais.
A través del SIDH, s’ofereix informació i assessorament jurídic a persones en risc de perdre el seu habitatge principal, i si s’escau, s’intercedeix per elles davant les entitats financeres a través d’una plataforma de mediació única, amb l’objectiu últim d’arribar a un acord que eviti la pèrdua imminent de l’habitatge de les llars afectades. 
Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies amb problemes per afrontar el deute hipotecari o de lloguer del seu habitatge habitual.
En síntesi, el SIDH és un Servei d’acompanyament a la persona usuària, de resolució extrajudicial de conflictes, públic i gratuït, de proximitat, especialitzat. 
 
Els àmbits d'atenció ciutadana que s'ofereixen són:
 
  • Intermediació hipotecària. Persones propietàries que es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que - per impagament - estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
  • Mediació en consum. Persones consumidores per reclamació de clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a inici d'un procediment d'execució.
  • Mediació en lloguer. Persones amb risc de perdre l'habitatge habitual de lloguer on l'arrendador sigui un gran tenidor d’habitatge, en aquelles situacions així establertes per la llei.
Més informació a: