Zona verda

A la platja i l'aparcament de Cal Tet del Prat de Llobregat

S'incorpora a la zona verda de la platja, l'aparcament de Cal Tet durant els caps de setmana i festius. 

 
Senyalització de la zona verda dels espais naturals del Prat de Llobregat

La zona verda té per objectiu facilitar l'accés dels pratencs al seu litoral i els espais del Delta, i així reduir els problemes de trànsit i aparcament.

La regulació d'aquesta àrea d'aparcament s'ha considerat que era una necessitat pel gran increment de visitants que la platja del Prat i els espais naturals del Delta han registrat els darrers anys. Aquesta afluència massiva complica poder fer una gestió adequada de la mobilitat a la zona i dificulta que els pratencs puguin gaudir de la seva platja i espais naturals, ja que es calcula que el 60% dels vehicles que hi accedeixen a l'estiu són de fora de El Prat. La zona verda no serà garantia d'aparcament però, com es va comprovar ens anys anteriors, contribuirà a millorar els problemes de trànsit i aparcament que s'hi produeixen, especialment els dies de màxima afluència.

L'aparcament de Cal Tet i els aparcaments de la platja inclosos en aquesta Zona Verda, sumen en total unes 1.000 places d'aparcament controlat i regulat amb tarifes diferents: per els vehicles amb distintiu de resident serà gratuïta, per a la resta de vehicles funcionarà com una zona blava amb tarifes horàries.

S'estableix un abonament de 20 € per temporada per a les persones empadronades al Prat i que són conductores habituals de vehicles en règim de renting, leasing o similars.

Els vehicles identificats amb el distintiu de "zero emissions" estaran exempts de la corresponent tarifa a les zones d’estacionament regulat durant el temps màxim permès.

Distintiu gratuït per als residents

El distintiu de resident permet estacionar gratuïtament a les zones d'estacionament limitat i controlat de l'aparcament de Cal Tet i de la platja del Prat de Llobregat.

Qui el pot demanar? 

Les persones residents al Prat de Llobregat que compleixin els següents requisits:

  • Que siguin titulars d'un vehicle que tributi a l'Ajuntament del Prat en concepte d'IVTM.
  • Que es trobin al corrent de pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun benefici fiscal.
  • Si es tracta de persones jurídiques, que el conductor habitual sigui resident al Prat. Només s'acceptarà un vehicle per conductor.

Per a qualsevol qüestió podeu adreçar-vos a:

Prat Espais SLU
Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat
93 370 50 54

Horari i zones

Tota la zona d'estacionament de la platja del Prat de Llobregat. - Servei tancat per fi de temporada -

De dilluns a diumenge de 09 a 21 h.

Dates: de l'1 de juny i fins al 30 de setembre, ambdòs inclosos.  

Aparcament de Cal Tet

Caps de setmana i festius de 09 a 21 h

Dates: Tot l'any

 

Tarifa

Vehicles amb distintiu de resident - gratuït

Vehicles sense distintiu de resident 

10 min               -      0,40 €
Fins a 30 min     -     1,00 €
Fins a 60 min     -     2,00 €
Fins a 120 min   -     4,00 €
Fins a 180 min   -     6,00 €
Fins a 240 min   -     8,00 €
Fins a 300 min   -   10,00 €
Més de 300 min -   12,00 €

Anul·lacions

Es podrà anul·lar la denúncia al parquímetre, si en el transcurs d'una hora des de la interposició de la denúncia el conductor o propietari del vehicle abona el tiquet especial:

Per ultrapassar el temps d’estacionament:  5,00 €
Per no disposar de tiquet d’estacionament: 10,00 €

Passada aquesta hora, l'anul·lació en parquímetre no és vàlida i la denúncia s'haurà de pagar a través del web de la Diputació de Barcelona.  

Pagamanet per mòbil

Per utilitzar el servei, l'usuari ha de descarregar-se gratuïtament l'app AMB Aparcament, disponible per a iOS i Android, i introduir-hi les dades personals, les de pagament i les del vehicle. Aquesta gestió només l'haurà de fer una vegada. Posteriorment, haurà d'escollir al mapa el tipus de plaça i seleccionar el seu vehicle. Un cop fet això, l'app mostrarà la data i l'hora d'inici, les tarifes, els horaris i el temps màxim d'estacionament. Durant l'estacionament, l'aplicació indicarà l'import en temps real. Quan l'usuari finalitzi l'aparcament, podrà fer el pagament i veure’n el comprovant. A més, en tot moment disposarà de l'historial d'operacions.