Zona verda

A la platja, a l'aparcament del Cementiri i de Cal Tet del Prat de Llobregat

S'incorpora a la zona verda de la platja, l'aparcament del Cementiri al mateix horari que la platja.

 
Senyalització de la zona verda dels espais naturals del Prat de Llobregat

La zona verda té per objectiu facilitar l'accés dels pratencs al seu litoral i els espais del Delta, i així reduir els problemes de trànsit i aparcament.

La regulació d'aquesta àrea d'aparcament s'ha considerat que era una necessitat pel gran increment de visitants que la platja del Prat i els espais naturals del Delta han registrat els darrers anys. Aquesta afluència massiva complica poder fer una gestió adequada de la mobilitat a la zona i dificulta que els pratencs puguin gaudir de la seva platja i espais naturals, ja que es calcula que el 60% dels vehicles que hi accedeixen a l'estiu són de fora de El Prat. La zona verda no serà garantia d'aparcament però, com es va comprovar ens anys anteriors, contribuirà a millorar els problemes de trànsit i aparcament que s'hi produeixen, especialment els dies de màxima afluència.

L'aparcament de Cal Tet, del Cementiri i els aparcaments de la platja inclosos en aquesta Zona Verda, sumen en total unes 1.210 places d'aparcament controlat i regulat amb tarifes diferents: per els vehicles amb distintiu de resident serà gratuïta, per a la resta de vehicles funcionarà com una zona blava amb tarifes horàries.

S'estableix un abonament de 25 € per temporada per a les persones empadronades al Prat i que són conductores habituals de vehicles en règim de renting, leasing o similars.

Els vehicles identificats amb el distintiu de "zero emissions" estaran exempts de la corresponent tarifa a les zones d’estacionament regulat durant el temps màxim permès.

Distintiu gratuït per als residents

El distintiu de resident permet estacionar gratuïtament a les zones d'estacionament limitat i controlat de l'aparcament de Cal Tet, del Cementiri i de la platja del Prat de Llobregat.

Qui el pot demanar? 

Les persones residents al Prat de Llobregat que compleixin els següents requisits:

  • Que siguin titulars d'un vehicle que tributi a l'Ajuntament del Prat en concepte d'IVTM.
  • Que es trobin al corrent de pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun benefici fiscal.
  • Si es tracta de persones jurídiques, que el conductor habitual sigui resident al Prat. Només s'acceptarà un vehicle per conductor.
Com ho pots demanar? 

Es pot sol·licitar presencialment a les oficines de Prat Espais amb cita prèvia o bé mitjançant el nostre portal de tràmits si disposes de idencitifació digital (idCAT, idCAT mòbil, DNIe, etc)

Per a qualsevol qüestió podeu adreçar-vos a:

Prat Espais SLU
Avinguda Onze de Setembre, 82-84
08820 El Prat de Llobregat
93 370 50 54

Horari i zones

Tota la zona d'estacionament de la platja del Prat de Llobregat

De dilluns a diumenge de 09 a 21 h.

Dates: de l'1 de juny i fins al 31 d'agost, ambdòs inclosos.  

Aparcament del Cementiri -  

Caps de setmana i festius de l’1 de juny al 30 de setembre de 09:00 a 21:00 h

Caps de setmana i festius de l’1 d’octubre al 31 de maig de 09:00 a 17:00 h

Aparcament de Cal Tet

Caps de setmana i festius de l’1 de juny al 30 de setembre de 09:00 a 21:00 h

Caps de setmana i festius de l’1 d’octubre al 31 de maig de 09:00 a 17:00 h

Aparcament del CRAM - TANCAT

 

 

Tarifa

Vehicles amb distintiu de resident - gratuït

Vehicles sense distintiu de resident 

10 min               -      0,40 €
Hasta 30 min     -      1,15 €
Hasta  60 min     -     2,30 €
Hasta  120 min   -     4,60 €
Hasta 180 min   -      6,90 €
Hasta  240 min   -     9,20 €
Hasta  300 min   -   11,50 €
Más de 300 min  -   13,80 €

Anul·lacions

Es podrà anul·lar la denúncia al parquímetre, si en el transcurs d'una hora des de la interposició de la denúncia el conductor o propietari del vehicle abona el tiquet especial:

Per ultrapassar el temps d’estacionament:  5,00 €
Per no disposar de tiquet d’estacionament: 10,00 €

Dins de la secció "Pagament de denúncia" que es mostra en pantalla del parquímetre, caldrà introduir el codi d'anul·lació o bé apropar al lector el codi QR imprès al butlletí de denúncia. Automàticament es carregarà l'import per realitzar el pagament i s'hauràn de seguir les indicacions per finalitzar el tràmit.   

Sota el codi QR del butlletí de denúncia es podrà comprovar la data i hora límit per fer l'anul·lació de denúncia al parquímetre. Passada aquesta hora, l'anul·lació en parquímetre no és vàlida i la denúncia s'haurà de pagar a través del web de la Diputació de Barcelona o pels canals habilitats, un cop es rebi la notificació de denúncia al domicili.

Pagament per mòbil

Per utilitzar el servei, l'usuari ha de descarregar-se gratuïtament l'app AMB Aparcament, disponible per a iOS i Android, i introduir-hi les dades personals, les de pagament i les del vehicle. Aquesta gestió només l'haurà de fer una vegada. Posteriorment, haurà d'escollir al mapa el tipus de plaça i seleccionar el seu vehicle. Un cop fet això, l'app mostrarà la data i l'hora d'inici, les tarifes, els horaris i el temps màxim d'estacionament. Durant l'estacionament, l'aplicació indicarà l'import en temps real. Quan l'usuari finalitzi l'aparcament, podrà fer el pagament i veure’n el comprovant. A més, en tot moment disposarà de l'historial d'operacions.

Atenció a l'usuari

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el servei i/o ús dels equips i aplicació de pagament podeu adreçar-vos al telèfon 93 159 52 32.