Avís legal

Aquesta web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, així com la seva propietat intel·lectual i el seu disseny gràfic, són propietat de Prat Espais SLU. Es permet la seva distribució i/o reproducció, sempre esmentant la font d'origen i a l'empresa municipal Prat Espais. Tots els drets estan reservats.

L'accés a aquesta web implica l'acceptació del fet que Prat Espais no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus informàtics, i que Prat Espais no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l'esmentat accés, o com a conseqüència de l'ús de la informació continguda en l'esmentada web, fins i tot l'accés a d'altres matèries en Internet a través de les connexions amb aquesta web.

La informació administrativa facilitada a través d'aquesta web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals, normes i ordenances que hagin de ser publicades formalment al BOP i a altres diaris oficials, l'edició oficial de les quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

Prat Espais es reserva la facultat de modificar, ampliar i/o suprimir sense previ avís els continguts, la presentació o la configuració de la web, així com les seves informacions. D'igual manera, l'ús que puguin fer els usuaris dels serveis prestats no pressuposa el dret a continuar disposant d'aquests serveis. Prat Espais no garanteix la inexistència d'errors en els seus continguts, ni es fa responsable de forma expressa de la idoneïtat dels continguts inclosos a les seves pàgines, sent responsabilitat de l'usuari l'ús que pugui fer-ne.

Les eventuals referències contingudes a la web de Prat Espais, en relació a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació que faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc., titularitat de tercers, no constitueix cap suport, patrocini o recomanació envers aquestes per part de Prat Espais.

Prat Espais podrà suspendre o modificar sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a la web si cal dur a terme operacions de manteniment o millora dels serveis, o per qualsevol altre motiu que Prat Espais cregui convenient.

En algunes pàgines de Prat Espais SLU, es soliciten dades de caràcter personal com el nom, l'adreça de correu, etc., per tal de poder fer la tramitació sol·licitada per l'usuari complint les condicions de seguretat bàsiques.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de Prat Espais, d'acord amb la legislació vigent.

Prat Espais garanteix la confidencialitat i seguretat en el tractament d'aquestes dades d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Aquesta pàgina web fa servir Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware la principal oficina de la qual està situada  a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics fa servir "galetes", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per tal d'ajudar el website a analitzar l'ús que en fan els usuaris. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del website (i que inclou la seva adreça d'IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors d'Estats Units. Google farà servir aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la información per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vosté pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, tanmateix, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui fer servir la plena funcionabilitat d'aquest website. Fent servir aquest website Vostè consenteix en el tractament de la informació sobre Vostè per Google en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.