Notícies

 • 29/06/2021

  L’Àrea Metropolitana de Barcelona a petició de l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat inicialment la declaració com àrea de mercat d’habitatge tens del conjunt del municipi. Així les disposicions previstes en la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, continuaran estan vigents més enllà del 21 de setembre d’aquest any.

 • Des d'inicis d'any s'han enviat per correu postal més de 22.000 distintius
  04/06/2021

   

  Com cada any, les persones ciutadanes del Prat de Llobregat que compleixen amb els requisits establerts, reben per correu postal el distintiu de resident que els hi permet estacionar gratuïtament, sempre que el portin de manera visible al seu vehicle

  Qui pot disposar del distintiu?
  • Persones empadronades al Prat, siguinpersones físiques o jurídiques.

  Requisits a complir:

 • 31/05/2021

  Aportar el seu habitatge a la Borsa té avantatges, els propietaris es poden beneficiar de nou dels ajuts municipals aprovats també per aquest any 2021, per a la rehabilitació i el manteniment i evitar habitatges buits.

  Si ets propietari/a d’un habitatge desocupat o en el que finalitza un contracte d’arrendament, et pots acollir a aquests ajuts si formalitzes o has formalitzat un contracte d’arrendament durant el període 2020 - 2021, per mitjà de la Borsa de Mediació de Lloguer que gestiona Prat Espais.

 • L’APP AMB Aparcament ha registrat més de 9.000 operacions des de la seva posada en marxa al nostre municipi.
  17/05/2021

  Les persones usuàries de l’app poden fer el pagament dins del vehicle o al seu costat, evitant el desplaçament fins el parquímetre i sense haver de disposar de monedes o targetes bancàries per fer el pagament físic.

  L´únic que han de fer és descarregar-se l’APP AMB APARCAMENT, donar-se d’alta, registrar el seu vehicle i forma de pagament. Un cop feta aquesta acció, poden activar el seu tiquet d’estacionament.

 • Més de 500 llars es van beneficiar el 2020
  27/04/2021

  PAS 1 - INFORMA’T

  Per poder sol·licitar l’ajut s’han de complir uns requisits mínims:

  • Viure al Prat i ser titular d’un contracte de lloguer
  • No pagar més de 800 €/mensuals, a excepció de les famílies nombroses i/o per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda de mobilitat reduïda, que tenen un límit de 900 €/mensuals.

  L’import d’ajut concedit oscil·la entre els 20 €  i els 200 €/mensuals.

 • Distintiu de resident 2021
  Podràs aparcar gratuïtament amb el distintiu de resident
  11/03/2021

   

  A partir del proper dissabte, l'aparcament de Cal Tet serà zona d'estacionament regulat en superfície els caps de setmana i festius, en horari de 09 a 21 h, sense limitació horària.

  En aquest aparcament podran estacionar gratuïtament aquells vehicles amb el distintiu de resident col·locat, de manera visible, al costat dret del parabrises davanter.

 • Fins el 30 d'abril es podran sol·licitar els ajuts per fer front al pagament del lloguer
  11/03/2021

  A partir d'aquesta setmana ja es poden sol·licitar els ajuts per a persones de 65 o més anys que atorga la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social. 

  Les persones que es poden acollir a aquesta convocatòria han de tenir 65 anys o més, ser titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya i que els seus ingressos no superin el 2,83 IRSC.

 • Procediment tancat i adjudicat
  03/03/2021

  En dependència de la Gerènca, donarà assessorament jurídic i supor tècnic en la gestió dels processos de treball de les diferents àrees de l'entitat.

Pàgines