Ajuts per pagar el lloguer 2023

Ajuts al lloguer per a persones fins a 35 anys, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones menors de 35 anys.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Ser menor de 35 anys o menys en el moment de fer la sol·licitud, ingressos individuals i/o per UC que no sobrepassin 2,97 vegades IRSC i un import màxim de lloguer de 950 €/mes per habitatge i de 450€/mes per habitació.
 • Import de l'ajut: Fins a 250 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:  del 23 de març al 5 d'abril, ambòs inclosos.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. 

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatòria pots omplir el següent formulari

Ajuts al lloguer per a persones de 36 anys o més, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 36 anys.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud, ingressos per UC que no sobrepassin 2,97 vegades IRSC i un import màxim de lloguer de 900 €/mes per habitatge i de 450€/mes per habitació.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:  del 11 d'abril al 12 de maig, ambòs inclosos.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. 

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatòria pots omplir el següent formulari

Ajuts al lloguer per a persones de 65 anys o més, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Tenir una edat de 65 anys o més en el moment de fer la sol·licitud, ingressos per UC que no sobrepassin 2,97 vegades IRSC i un import màxim de lloguer de 900 €/mes per habitatge i de 450€/mes per habitació.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud: del 11 d'abril al 12 de maig, ambòs inclosos.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. 

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatòria pots omplir el següent formulari

Si no resideixes al Prat de Llobregat, pots consultar la teva Oficina Local d'Habitatge de referència al següent enllaç - https://web.gencat.cat/ca/temes/habitatge/