Ajuts per pagar el lloguer 2023

Ajuts al lloguer per a persones fins a 35 anys, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones menors de 35 anys.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Ser menor de 35 anys o menys en el moment de fer la sol·licitud, ingressos individuals i/o per UC que no sobrepassin 2,97 vegades IRSC i un import màxim de lloguer de 950 €/mes per habitatge i de 450€/mes per habitació.
 • Import de l'ajut: Fins a 250 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:  Tancada.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. 

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatòria pots omplir el següent formulari

Ajuts al lloguer per a persones de 36 anys o més, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 36 anys.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud, ingressos per UC que no sobrepassin 2,97 vegades IRSC i un import màxim de lloguer de 900 €/mes per habitatge i de 450€/mes per habitació.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:  Tancada.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. 

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatòria pots omplir el següent formulari

Ajuts al lloguer per a persones de 65 anys o més, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys.

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Tenir una edat de 65 anys o més en el moment de fer la sol·licitud, ingressos per UC que no sobrepassin 2,97 vegades IRSC i un import màxim de lloguer de 900 €/mes per habitatge i de 450€/mes per habitació.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud: Tancada.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. 

Si vols que t'informem de l'obertura d'aquesta convocatòria pots omplir el següent formulari

Ajuts locals de l'Ajuntament del Prat de Llobregat per al pagament del lloguer 

3 convocatòries per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer.

 • Destinataris: 
  • Situació a) Si vas sol·licitar els ajuts per al pagament del lloguer de la convocatòria anual de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de l'any 2022, amb resolució desfavorables per manca de pressupost.

  • Situació b) Si sou titular d'un contracte de lloguer d'habitatge formalitzat durant l'any de la convocatòria dins l'àmbit de la Borsa de mediació per al lloguer social, amb ingressos de la unitat de convivència inferiors a 3 vegades IRSC ponderat.

  • Situació c) Si ets menor de 36 anys en el moment de sol·licitar la subvenció i has formalitzat un contracte de lloguer d'habitatge o habitació en els darrers 12 mesos, amb ingressos de la unitat de convivència inferores a 3 vegades IRSC ponderat.

 • Requisits generals: Viure al Prat i ser titular d'un contracte de lloguer, no pagar més de 900 €/mensuals i que els ingressos del llar no superin els 25.815,45 € nets/anuals.
 • Import de l'ajut: L'import de l'ajut concedit oscil·la entre els 20€ i els 250€/mensuals, depenent del col·lectiu a què et pots acollir.
 • Terminis de sol·licitud:  Oberta.
 • Tramitació: telemàticament o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais si està empadronat al Prat de Llobregat. 

 

Si no resideixes al Prat de Llobregat, pots consultar la teva Oficina Local d'habitatge de referència al següent enllaç - https://web.gencat.cat/ca/temes/habitatge/