Ajuts per pagar el lloguer 2021

A partir d’aquesta semana i fins a primers de juny s’obriran diverses convocatòries d’ajuts al lloguer.

Es podran tramitar telemàticament i/o presencialment a les oficines de Prat Espais.

Trucant a Prat Espais al 933 705 054 o enviant un e-mail a habitatge@pratespais.com podrà saber a quina convocatòria pot presentar-se o demanar cita prèvia per realitzar els tràmits.

 

Ajuts al lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/1169/2021, de 13 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2021 (ref. BDNS 557755).

 • Destinataris: Llogaters amb ingressos limitats.
 • Requisits generals: Ingressos entre 0,3 i 2,8 vegades l’IRSC i un import màxim de lloguer de 800 euros.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:  Tancada.
 • Tramitació: telemàticament a http://tramits.gencat.cat o presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais.

 

Ajuts al lloguer de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

Convocatòria pública de subvencions per a la concessió de subvencions per al pagament del lloguer social destinades a persones empadronades al Prat de Llobregat, any 2021. (exp. 12319/2021)

 • Destinataris: persones físiques empadronades al Prat de Llobregat que siguin sol·licitants dels ajuts per al pagament del lloguer de la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2021, que compleixen tots els requisits establerts per les seves pròpies bases.
 • Requisits generals: Els mateixos que la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol·licitud:   Tancada.
 • Tramitació: presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais.

 

Ajuts al lloguer persones més grans de 65 anys, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

RESOLUCIÓ TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 551309).

RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.

 • Destinataris: Llogaters que aquest any tinguin 65 anys o més i ingressos limitats
 • Requisits generals: Ingressos fins a 2,8 vegades l’IRSC i un import màxim de lloguer de 800 euros.
 • Import de l'ajut: Fins a 200 euros mensuals, entre un 20 i un 40% de la renda de lloguer.
 • Terminis de sol•licitud:  Tancada.
 • Tramitació: presencialment amb cita prèvia a les oficines de Prat Espais o telemàticament al portal de tràmits de l'Agència d'Habitatge de Catalunya