Informació de l'aparcament
coche moto camión
Disponibles en lloguer
Disponibles en mode abonament
Reservades per rotació
Places venudes
Llogades amb dret a compra
Places llogades
Places reservades
×
Disponibles:
Venda:
Lloguer:
Lloguer opció de compra:
Dimensions:
Requisits i condicions particulars que regiran l'adjudicació dels drets individuals d'ús de les places
Carrer Jaume Casanovas Carrer Lleida Plaça Catalunya Plaça Mestre Estalella Accés 2ª planta E N T R A D A S O R T I D A
Carrer Jaume Casanovas Carrer Lleida Plaça Catalunya Plaça Mestre Estalella Accés 1ª planta
Aparcament del "Cèntric. Espai Cultural"
Info
Disponibles en total

Localitza la teva plaça

Accedeix
coche moto camión
Disponibles
Ocupades
Reservades per rotació
Reservades

Aparcament del "Cèntric. Espai Cultural"

Informació bàsica

Ubicació: 
carrer Lleida, 47 - El Prat - Sota el centre cultural de la plaça de Catalunya, construït on abans hi havia l'escorxador, al costat de la torre de l'aigua.
Tipus de vehicles: 
moto
cotxe

Règim: lloguer i rotació.
Places: 233 de cotxe i 12 de moto.

L'aparcament compta amb places de lloguer i places de rotació (amb tiquet). Per als comerços, comercialitzem vals d'1 hora gratuïta.

Preus places de rotació: 1,60 €/hora i 20 € dia sencer.

Per sol·licitar la plaça o incloure't a la llista d'espera clica aquí o demana cita prèvia

 

Localització
Coordenades: (41.321569, 2.100157)