Informació de l'aparcament
coche moto camión
Disponibles en lloguer
Disponibles en mode abonament
Reservades per rotació
Places venudes
Llogades amb dret a compra
Places llogades
Places reservades
×
Disponibles:
Venda:
Lloguer:
Lloguer opció de compra:
Dimensions:
Requisits i condicions particulars dels aparcaments d'avinguda Verge de Montserrat (c. Jaume Casanovas / Ctra. de la Marina)
Aparcament MARINA
Info
Disponibles en total

Localitza la teva plaça

Accedeix
coche moto camión
Disponibles
Ocupades
Reservades per rotació
Reservades

Important: la mida de les places indicada al mapa és aproximada
Les places reservades per a rotació es reserven com a places on tothom hi pot accedir amb tarificació per minuts/hores sense ser abonat.

Aparcament MARINA

Informació bàsica

Ubicació: 
Avinguda Verge de Montserrat, entre el c. Frederic Soler i la Carretera de la Marina
Tipus de vehicles: 
moto
cotxe

Superfície construïda: 8.285 m2 en dues plantes subterrànies.
Règim: lloguer i rotació.
Places: 299 de cotxe i 7 de moto
Connexions per a vehicles elèctrics.

Per sol·licitar la plaça o incloure't a la llista d'espera, clica aquí

Localització
Coordenades: (41.326834, 2.0951473)