Transparència / informació empresa

Període mitjà de pagament

 El període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2015 ha estat 23,02 dies data factura.

Dades d'activitat

Aparcament

Places comercialitzades o construïdes1.811

Places venudes o en cessió d’ús411

Places “llogades” o en rotació1.157

Ocupació promig 201596%

Zona blava

Places totals en Zona Blava300

Places d'aparcament gratuïtes1.333

Places en calçada lliures9801

Zona Blava / places lliures en calçada o solar2,7%

Habitatge

Borsa de lloguer

Habitatges actius en la Borsa271

Contractes signats des de l’inici509

Contractes signats el 2014115

Ajuts al lloguer

Expedients gestionats3.466

Expedients gestionats el 2014232

Import dels ajuts gestionats6,6M€

Import dels ajuts el 2014563.815€

Ajuts d’especial urgència gestionats177

Ajuts d'especial urgència el 2014110

Mediació hipotecària, expedients tramitats (des d'abril 2012)

Expedients acumulats274

Expedients favorables160

Expedients en negociació88

Expedients arxivats26

Tipus de resolució dels expedients

Dacions en pagament37

Reestructuracions deute68

Ajuts econòmics públics21

Altres34

Registre de sol·licitants HPO

Nombre d’inscrits acumulats1.133

Nombre d'inscrits el 2014542

Informació i assessorament

Atencions de l’Oficina Local d’Habitatge durant l’any 201425.400