Licitació dels serveis de vigilància a l’edifici situat al pg. Joan Carles I núm. 5 del Prat de Llobregat amb mesures de contractació pública sostenible Tancada

Termini de presentació

26/06/2018 - 14:00
13/07/2018 - 12:00
Núm. de expediente: 
18-214-JCI
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
163.428,00€ (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
204.285,00€ (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Lloc d'execució: 

Pg. Joan Carles I, núm. 5 El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte:  Serveis de vigilància a l’edifici situat al pg. Joan Carles I núm. 5 del Prat de Llobregat amb mesures de contractació pública sostenible
 • Lloc de lliurament / execució: Pg. Joan Carles I, núm. 5 El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
  • Tramitació: ordinària
  • Procediment: obert
 • Regulació: contractació no harmonitzada
 • Termini d’execució: 12 mesos 
 • Valor estimat del contracte: 204.285,00 euros (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 163.428,00 euros (IVA exclòs)
 • Garantia definitiva:  5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: perfil del contractant de l’entitat al lloc web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/28805150/customProf
 • Presentació d'ofertes
  • Data límit de presentació: 13/07/18 a les 12:00h
  • Documentació que cal presentar: veure el plec de bases
 • Lloc de presentació:
  Prat Espais, SLU,
  Avda. Onze de Setembre, 82-84, Local 2
  08820-El Prat de Llobregat
  Barcelona-España
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 23/07/2018 10:00h