Aparcament subterrani de l'Av. de la Verge de Montserrat-Av. del Remolar del Prat de Llobregat i obres d'urbanització de l'àmbit afectat Adjudicada

Termini de presentació

03/08/2005 - 14:00
Núm. de expediente: 
AVM-07-002
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
187.000,00 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Lloc d'execució: 

Prat de Llobregat

  • Presentació d'ofertes: fins a les 12h del dia 3 d'agost de 2005, a les oficines de Prat Espais, SLU, c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
  • Obertura de pliques: 13h del dia 3 d'agost de 2005, a les oficines de Prat Espais, SLU, c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat.
Adjudicació: 

Per a la realització de la redacció del projecte bàsic i executiu, direcció d'obres i coordinació de seguretat de l'aparcament subterrani de l'Av. de la Verge de Montserrat-Av. del Remolar del Prat de Llobregat i de les obres d'urbanització de l'àmbit afectat per l'aparcament, ha resultat adjudicatari: Ramon Llopart i Ricart.