Licitació dels serveis de control de qualitat de les obres relatives al projecte executiu de dos aparcaments subterranis a l'Av. Verge de Montserrat, entre els carrers Jaume Casanovas i carretera de la Marina del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

05/05/2017 - 16:00
24/05/2017 - 12:00
Núm. de expediente: 
AVM2-17-004
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
154.737,56 EUROS (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
154.737,56 EUROS (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
Lot 1: vint mesos i quatre dies Lot 2: vint-i-un mesos
Lloc d'execució: 

Av. De la Verge de Montserrrat - El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte: Serveis de control de qualitat de les obres relatives al projecte executiu de dos aparcaments subterranis a l'Av. Verge de Montserrat, entre els carrers Jaume Casanovas i carretera de la Marina del Prat de Llobregat
  • Lot 1: Aparcament oest, entre els carrers Jaume Casanovas i Frederic Soler
  • Lot 2: Aparcament est, entre el carrer Frederic Soler i la carretera de la Marina
 • Lloc de lliurament/execució: Av. De la Verge de Montserrrat - El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
  • Tramitació: ordinària
  • Procediment: obert
  • Regulació: contractació no harmonitzada
 • Termini d’execució:
  • Lot 1:  vint (20) mesos i quatre (4) dies.
  • Lot 2: vint-i-un (21) mesos.
 • Valor estimat del contracte: 154.737,56 EUROS (IVA exclòs)
  • Valor estimat lot 1: 67.237,58 €    
  • Valor estimat lot 2: 87.499,98 €    
 • Pressupost de licitació: 154.737,56 EUROS (IVA exclòs)
  • Lot 1: 67.237,58 € abans d’IVA
  • Lot 2: 87.499,98 € abans d’IVA
 • Garantia definitiva: 5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes:
  • Data límit de presentació: 24/05/2017 12:00h
  • Documentació que cal presentar: veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:
   Prat Espais, SLU, 
   Av. Onze de Setembre, 82-84, Local 2 
   08820-El Prat de Llobregat
   Barcelona-España
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 31/05/2017 a les 10:00h
Adjudicació: 

Per acord de l’òrgan de contractació de data 13 de juny de 2017, ha resultat adjudicatària:

 • LOT 1: APPLUS NORCONTROL, S.L.U., per un import de 57.473,78€ abans d’IVA, d’acord amb la seva oferta.
 • LOT 2: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L., per un import de 75.055,77€ abans d’IVA, d’acord amb la seva oferta.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.