Concurs aparcament subterrani a la Plaça Blanes - Jardins de Garrovillas del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

04/07/2006 - 14:00
Núm. de expediente: 
APB-07-001
Tipus: 
Serveis
Valor estimat del contracte: 
210.000,00 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Lloc d'execució: 

Prat de Llobregat

 

  • Presentació d'ofertes: Fins a les 12h del dia 4 de juliol de 2006, a les oficines de Prat Espais, SLU c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat
  • Obertura de pliques: A les 13h del dia 4 de juliol de 2006 a les oficines de Prat Espais, SLU c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat

Per més informació contacteu al telèfon 93 370 50 54

Adjudicació: 

Ha resultat adjudicatari: Ingenieros Asociados, S.A.