Concurs per a la contractació de les obres del projecte executiu de l'ampliació de l'aparcament del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Adjudicada

Termini de presentació

20/06/2006 - 02:00
Núm. de expediente: 
ASJ-06-008
Tipus: 
Obres
Valor estimat del contracte: 
1.254.818,00 € més IVA, d'acord amb el Plec de clàusules administratives particulars
Tràmit: 
Ordinari
Lloc d'execució: 

Prat de Llobregat

  • Presentació d'ofertes: Fins a les 12 h del dia 20 de juny de 2006 a les oficines de Prat Espais, SLU c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat
  • Obertura de pliques: A les 12h del dia 21 de juny de 2006 a les oficines de Prat Espais c. de la Carretera de la Bunyola, 49 del Prat de Llobregat
Adjudicació: 

Ha resultado adjudicatario: Construccions Deco, S.A.