Licitació dels serveis de vigilància a l'edifici situat al Pg. Joan Carles I, núm. 5 del Prat de Llobregat Adjudicada

Termini de presentació

01/02/2017 - 12:00
17/02/2017 - 12:00
Núm. de expediente: 
JCI-17-001
Tipus: 
Serveis
Pressupost de licitació: 
167.118 € (IVA exclòs)
Valor estimat del contracte: 
111.412 € (IVA exclòs)
Tràmit: 
Ordinari
Procediment: 
Obert
Termini d'execució: 
6 mesos
Lloc d'execució: 

Pg. Joan Carles I, núm. 5 El Prat de Llobregat

 • Objecte del contracte: Serveis de vigilància a l'edifici situat al Pg. Joan Carles 1, núm. 5 del Prat de Llobregat
 • Lloc de lliurament / execució: Pg. Joan Carles I, núm. 5 El Prat de Llobregat
 • Tramitació, procediment i forma d'adjudicació
  • Tramitació: Ordinària
  • Procediment: Obert
  • Regulació: Contractació no harmonitzada
 • Termini d’execució: 6 mesos
 • Valor estimat del contracte: 167.118 EUROS (IVA exclòs)
 • Pressupost de licitació: 111.412 EUROS (IVA exclòs)
 • Garantia definitiva:  5% import adjudicació
 • Obtenció de la documentació i informació: Perfil del contractant de l’entitat al lloc web www.pratespais.com
 • Presentació d'ofertes
  • Data límit de presentació: 17/02/17 12:00h
  • Documentació que cal presentar: Veure el plec de bases
  • Lloc de presentació:
   Prat Espais, SLU, 
   Avda. Onze de Setembre, 82-84, Local 2 
   08820-El Prat de Llobregat
   Barcelona-España
 • Obertura de les ofertes (sobre 3): 22/02/2017 10:00h
Adjudicació: 

Per resolució de l'òrgan de contractació, de data 22 de febrer de 2017, ha resultat adjudicatària TRANSPORTES BLINDADOS, S.A., amb CIF A07044530 per un import CENT DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (102.560,96) ABANS IVA, d’acord amb la seva oferta.

Documents

Prat Espais, SLU. certifica els seus documents publicats amb CatCert.