5 habitatges de protecció oficial a Prat Sud-Remolar, 143

dt., 03/11/2009
  • 3 habitatges per a famílies nombroses, amb una superfície útil d'entre 107 i 110 m2.

  • 2 habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, amb una superfície de 88 i 101 m2 respectivament

El preu per m2 de superfície útil es correspon amb el mòdul d'habitatge amb protecció oficial, règim general, any 2006: 1779,68 euros. El preu per m2 del garatge o traster, vinculats a l'habitatge, és de 1.067,81 euros.

Habitatges objecte de préstec convingut: 80% preu adquisició a amortitzar en 25 anys.
Possibilitat d'obtenir ajuda directa a l'entrada i de subsidiar la quota hipotecària. 

Informació i presentació de sol·licituds:

Prat Espais, SLU
C. de la Carretera de la Bunyola, 49
Tel. 93.370.50.54
Web: www.pratespais.com