Ajuts a la rehabilitació i al lloguer

dg., 17/06/2007

Les comunitats de propietaris que vulguin rehabilitar el seu edifici (restaurar la façana, instal·lar ascensor, canviar algunes instal·lacions...) poden sol·licitar ajuts públics a la Generalitat.

Per fer-ho cal disposar, prèviament, d'un TEDI (Test de l'Edifici), un informe gratuït fet per un tècnic que inspecciona l'edifici i n'emet unes conclusions sobre l'estat i les obres de rehabilitació necessàries.

Un altre tipus d'ajut que podem demanar és per al pagament del lloguer, pensat per a aquelles persones amb més dificultats econòmiques.

En resum, l'Oficina Local d'Habitatge ofereix informació, assessorament i ajut en la tramitació de:

  • Ajuts per a la rehabilitació d'edificis
  • Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges
  • Ajuts a l'emissió d'informes previs a la rehabilitació (TEDI i III)
  • Ajuts al pagament del lloguer
  • Cèdules d'habitabilitat d'habitatges

Prat Espais recomana a les comunitats, propietaris i persones interessades en algun d'aquests ajuts que no triguin a informar-se'n, ja que la Generalitat ja els ha convocat.

Les persones que no puguin adreçar-se personalment a les oficines de Prat Espais, trobaran tota la informació a la pàgina d'Habitatge i millora urbana de la web de la Generalitat.