Programa Habitabilitat 2021

Convocatòria d'ajuts d'Habitabilitat del Consorci Metropolità de l'Habitatge
dl., 01/02/2021

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert la convocatòria d’habitabilitat 2021, destinada a atorgar ajuts per a actuacions de millora de l’habitabilitat en habitatges de titularitat privada, així com habitatges d’Ajuntaments, empreses públiques municipals i les societats mercantils en que hi participin integra o majoritàriament, així com les empreses de serveis energètics.

Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostaria inicial de 1.400.000 euros per a la totalitat d’actuacions.

En concret les actuacions subvencionables són:

  • Actuacions d’obtenció i/o millora dels habitatges per a que reuneixin les condicions d’habitabilitat que estableix la normativa.
  • Actuacions d’adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge: adaptació a la normativa vigent: xarxa d’aigua, xarxa elèctrica, xarxa de gas canalitzat, telecomunicacions i sanejament.
  • Millores energètiques i de sostenibilitat per a millorar l’aïllament de l’habitatge per optimitzar la demanda energètica i assegurar el confort acústic; la incorporació de proteccions solars en les obertures i el canvi de tancaments, substitució làmpades per altres de major rendiment energètic.  També es considerarà subvencionable la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
  • Actuacions d’adaptació de la mobilitat de l’habitatge, com són la substitució de banyera per dutxa, instal·lació d’aparells elevadors, o l’eixamplament de portes i espais.

Quantia de les subvencions:

El percentatge subvencionable és del 35% del cost de les obres, fins un màxim de 5000 euros per actuació. En cas que l’habitatge s’incorpori a la Borsa de Lloguer Social, que gestiona Prat Espais, el percentatge de subvenció pot arribar a un màxim de 10.000 euros per actuació.

La durada del contracte de lloguer haurà de tenir una vigència de com a mínim 7 anys a comptar des de la data de finalització de les obres.

La tramitació d’aquests ajuts es realitza a les oficines de Prat Espais, SLU a Av. Onze de Setembre, 82-84, local 2 del Prat de Llobregat. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 370 50 54.

Terminis:

El termini de presentació de la sol·licitud d’ajuts i de la corresponent documentació s'inicia el dia 1 de Febrer de 2021 i finalitza el 31 de Desembre 2021.

No obstant això, es pot tancar l’admissió en dates anteriors, si s’esgota la dotació pressupostària; recomanant-se, en conseqüència, que les persones interessades accelerin els tràmits per sol·licitar els ajuts.

Per obtenir més informació adreceu-vos a les oficines de Prat Espais o bé a través de:

Consorci Metropolità de l'Habitatge