Ajuts a la rehabilitació d'habitatges i edificis

L'objectiu és fomentar les actuacions adreçades a la rehabilitació del parc privat existent d'edificis residencials i d'habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, destinats a residència habitual i permanent, per tal d'incidir en la qualitat de vida de la ciutadania, la millora de les condicions d'habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

Els ajuts comprenen diversos àmbits d'actuació:

Conservació

 • Rehabilitació de fonaments, estructura i instal·lacions.
 • Rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres.
 • Instal·lacions comuns per adequar-les a la normativa vigent.

Millora de la qualitat i de la sostenibilitat

 • Millora de l'aïllament.
 • Substitució de finestres.
 • Instal·lació de sistemes de calefacció o refrigeració.
 • Instal·lació d'equips de generació amb energies renovables.

Millora de l'accessibilitat

 • Instal·lació d'ascensors.
 • Supressió de barreres arquitectòniques.
 • Altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

Habitabilitat interior de l'habitatge

 • Obtenció de l'habitabilitat.
 • Adequació de les instal·lacions existents a l'habitatge.
 • Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l'interior de l'habitatge.
 • Adaptació per a persones amb problemes de mobilitat.

Les subvencions oscil·len entre el 35 % i el 50 % del cost de les obres.

Més informació: 

Prat Espais, SLU
Oficina Local d'habitatge del Prat, Av. Onze de Setembre, 82-84.
93 370 50 54. info@pratespais.com

Consorci Metropolità de l'Habitatge