Aprovat el conveni del Pla Local d'Habitatge

dv., 08/07/2005

S'ha signat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Prat de Llobregat i l'Institut d'Urbanisme, Habitatge i Activitats Locals de la Diputació de Barcelona per a la redacció del Pla Local d'Habitatge d'aquest municipi.

El Pla Local de l'Habitatge és el document tècnic que, partint de l'anàlisi de la situació de l'habitatge en un àmbit territorial determinat, en aquest cas el municipi del Prat de Llobregat, i de les condicions de context (sociecònomic, urbanístic, d'organització municipal, etc.) on aquesta situació es produeix, defineix les estratègies, concretant i desenvolupant les actuacions a promoure des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació.

Es planteja com un document de caràcter estratègic, ja que defineix les directrius d'actuació municipal, i de contingut operatiu, atès que desenvolupa i programa les actuacions concretes. Aquest pla permet a l'Ajuntament la possibilitat de dissenyar i gestionar una política d'habitatge pròpia, en funció de les característiques particulars del municipi.

La coordinació dels treballs de redacció del Pla Local d'Habitatge es realitzarà des de l'empresa municipal Prat Espais, SLU.