Avança el procés de la promoció de pisos de protecció

dt., 31/01/2006

El 31 de gener, el consell d'administració de l'empresa municipal d'habitatge i aparcament, Prat Espais, va aprovar les llistes provisionals de sol·licitants admesos i exclosos per optar a un dels 143 pisos de protecció oficial en règim de compra de la promoció Prat Sud Remolar. Les llistes es van exposar al públic entre l'1 i el 15 de febrer.

De les 1.827 sol·licituds presentades dins del termini establert, se'n van admetre 1.478. La resta van quedar excloses per incompliment d'algun dels requisits establerts a les normes de la promoció o per manca de documentació, i han tingut un termini de 15 dies per presentar una reclamació.

Aquestes al·legacions seran degudament analitzades, aprovant-se a continuació les llistes definitives d'admesos i exclosos. Serà aleshores quan els sol·licitants admesos seran convocats al sorteig en el qual s'adjudicaran els habitatges.

El sorteig, que es preveu que se celebri el segon trimestre d'aquest any, serà públic i es farà davant de notari, amb totes les garanties de transparència que exigeix un procés d'aquest tipus.

Abans d'acabar l'any es posarà en marxa el procés de recollida de sol·licituds per optar als 62 pisos de lloguer que també es construeixen al Prat Sud Remolar i que donaran resposta a un altre sector de la demanda d'habitatge.