BONO LLOGUER JOVE

dv., 28/01/2022

 

Segons el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bono Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, en el seu article 4. Gestió del Bono Lloguer Jove, punt 2) es determina:

"Correspon als òrgans competents de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla l'ordenació, la instrucció, la tramitació i la resolució dels procediments de concessió i pagament dels ajuts del Bono Lloguer Jove, així com la gestió del seu abonament un cop s'hagi reconegut per aquestes administracions el dret de les persones beneficiàries a obtenir-lo dins de les condicions i límits establerts en aquest Reial decret".

En aquests moments, encara no s’ha arribat a cap acord bilateral amb les diferents comunitats autònomes.

Un cop es signin aquests convenis amb cadascuna de les comunitats, s’informarà de com, quan i des d’on es tramitarà aquest ajut

En principi i segons el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, preveuen que aquest pas podria estar enllestit en el primer trimestre d’aquest any.