Comercialització de 70 noves places de pàrquing a Sant Jordi-Ribera Baixa

dl., 21/01/2008

L'empresa municipal d'habitatge i aparcament, Prat Espais, comercialitza 70 places d'aparcament fruit de l'ampliación del pàrquing subterrani del Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa.

Un cop finalitzada l'ampliació de l'aparcament subterrani del Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, l'empresa municipal Prat Espais es disposa a comercialitzar 70 places en règim de cessió d'ús per 50 anys.

El preu de cada plaça varia en funció de les seves dimensions i oscil·la entre 18.000 i 22.000 euros més IVA (és a dir entre 20.880 i 25.520 euros). Les places de moto tenen un preu de 3.000 euros més IVA (és a dir 3.480 euros). Una de les places està reservada a persones amb mobilitat reduïda.

Per poder optar a una d'aquestes places caldrà presentar una solicitud entre els dies 13 de febrer i 12 de març a les oficines de Prat Espais (c. de la Carretera de la Bunyola, 49. De dilluns a dijous, de 9h a 14h i de 16h a 19h, i divendres de 9h a 14h). Els propers dies publicarem més informació al web.

Condicions d'accés

Entre d'altres, les principals condicions per poder accedir a una de les places d'aparcament són:

  • Estar empadronat/ada a El Prat.
  • Tenir un automòbil o moto (depenent
    de la plaça a la qual es vulgui optar) en propietat registrat a El Prat.
  • Tindran prioritat les persones que visquin a la zona més propera a l'aparcament i les que no tinguin cap plaça d'aparcament en propietat.

L'adjudicació de les places no es realitzarà segons l'ordre de presentació de les sol·licituds, sinó que se celebrarà un sorteig públic per determinar-la.

En el moment de fer la sol·licitud caldrà presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI
  • Justificant d'empadronament a El Prat
  • Original i fotocòpia del darrer rebut pagat de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica propietat de la persona sol·licitant, i
  • Justificant d'ingrés de 300 euros en concepte de dipòsit.