Demana el BO JOVE LLOGUER a partir del 8 de juny

250 € al mes per a joves d'entre 18 i 35 anys
dc., 01/06/2022

 

PAS 1 - INFORMA’T

Per poder sol·licitar l’ajut s’han de complir uns requisits mínims:
 
  • Ser persona física i tenir entre 18 i 35 anys, inclosa l’edat de trenta-cinc en sol·licitar l’ajut.
  • Ser titular del contracte d’arrendament o estar en condicions de subscriure.
  • Disposar de, com a mínim, una font regular d’ingressos per unitat de convivència que siguin:

Iguals o inferiors a 2,83 IRSC (22.548,67€) si els ingressos corresponen a l’any 2020, iguals o inferiors a 2,97 IRSC (23.664,15€) si els ingressos corresponen a l’any 2021, i iguals o inferiors a 3,05 IRSC (24.301,57€) si els ingressos corresponen a 2022.

  • L’habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període que es concedeixi l’ajut. Les persones que encara no hagin signat el contracte en el moment de demanar l’ajut, tindran dos mesos per formalitzar el contracte, i l’ajut quedarà condicionat a la seva aportació.
  • No pagar més de 900 €/mensuals en lloguer d’un habitatge o de 450€/mensuals per el lloguer d’una habitació
L’import d’ajut concedit serà de 250 €/mensuals. 
 

PAS 2 – QUÈ NECESSITES? 

Idcat Mòbil

En primer lloc, és molt important que disposeu de l’IDCAT MÒBIL per poder demanar l’ajut telemàticament. Les sol·licituds s’atorgaran per ordre d’entrada i aquest mitjà us permet fer-ho a qualsevol hora del dia. Aquí us deixem uns links que expliquen com obtenir-ho:
 

Documentació obligatòria

En segon lloc, heu de preparar la documentació que és imprescindible adjuntar a la sol·licitud:
 
Contracte de lloguer amb totes les fulles en un únic fitxer pdf.
Rebuts del lloguer 2022 – S’han d’escanejar tots els rebuts i/o comprovants de pagament del lloguer en un únic fitxer pdf.
Document SEPA – ha d’estar emplenat i segellat pel banc. També pots presentar el certificat de titularitat del compte bancari
 
És important que els documents siguin en pdf escanejat o descarregat, ja que no es podran adjuntar fotografies dels documents en paper.
 

PAS 3 – SOL·LICITA L’AJUT

Com fer-ho? Un cop reunida la documentació del PAS 2, haureu de tramitar l’ajut telemàticament.

- Telemàticament mitjançant el tràmit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Manual per fer el tràmit a sota ⬇

Quan fer-ho? A partir del dia 8 de juny a les 9:00h i fins el 17 de juny a les 17:00h, ambdós inclosos.
La convocatòria es podrà tancar abans per exhauriment de la partida pressupostària.