Durant aquesta setmana es rebrà al domicili el distintiu de la platja

dc., 03/06/2020
Es preveu que a partir de la FASE 2 de desescalada es pugui accedir a la platja amb vehicle, data en que entrarà en funcionament l'aparcament de la platja.  Per aquest motiu, durant aquesta setmana PRAT ESPAIS enviarà gratuïtament el distintiu de resident per a que els destinataris ho enganxin en el parabrises de seu vehicle. 
 
Rebran el distintiu les persones empadronades a la nostra ciutat que siguin titulars d’un turisme que tributi a l’Ajuntament del Prat per el impost de vehicles (IVTM) i es trobin al corrent de pagament. 
 
Per facilitar les gestions, PRAT ESPAIS tindrà operatiu a partir del dia 4 de juny el telèfon 93 159 52 36 per a informació i consultes relacionades amb el distintiu de zona verda. També poden contactar mitjançant correu electrònic a info@pratespais.com.