Finalitzen les obres de la plaça Jardins de la Noguera

dj., 31/12/2009

Els Jardins de la Noguera s'han recuperat per al seu ús original, dignificant i acondicionant aquest l'espai d'acord amb les transformacions de millora urbanístiques que s'estan realitzant en el municipi.

La intervenció en aquest espai s'ha plantejat des de la perspectiva de la màxima recuperació possible de la configuració original dels jardins, aprofitant els elements d'urbanització existents, tals com els paviments de formigó, fanals, arbrat, etc., que es trobaven en bones condicions, i reposant i millorant aquells elements malmesos o que mostraven mancances.

Actuacions relacionades: