La Generalitat gestiona el lloguer del teu habitatge i et garanteix el cobrament mitjançant el programa Reallotgem.cat

Programa de captació d’habitatges per atendre a situacions d’emergència
dj., 05/08/2021

Davant la necessitat de trobar habitatges per a famílies en una situació socioeconòmica vulnerable, que estan pendents de rebre un habitatge per part de la Mesa d’Emergència, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha rellançat el programa Reallotgem.cat per tal de captar pisos buits i destinar-los a l’allotjament d’aquestes persones donant les màximes garanties a la propietat d’aquests habitatges.

La Generalitat de Catalunya assumeix la gestió del lloguer per allotjar a famílies, garanteix totalment el pagament de les rendes i les persones propietàries tenen l’estímul de poder rebre 18 mensualitats de lloguer per avançat, així com de tenir llogaters estables en el seu pis i el cobrament assegurat durant tota la vigència del contracte, 5 anys per a persones físiques i 7 per a empreses i societats.

El programa Reallotgem.cat també pot ser una eina per evitar llançaments en situacions on la propietat acordi amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la cessió de l’habitatge i suspensió del procediment judicial de desnonament. Així les famílies podran continuar a l’habitatge, i la propietat tindrà total garantia en el cobrament del lloguer, i si hi ha deutes anteriors podrà rebre una compensació equivalent a un màxim de sis mensualitats de rendes de lloguer impagades, pels casos on el procediment judicial suspès sigui per impagament de l’arrendament.    

Els habitatges que entrin el programa han de disposar de cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica, estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent amb els subministraments donats d'alta o els butlletins disponibles per poder fer-ho i tenir una superfície màxima útil de 90 metres quadrats.

Les persones interessades a llogar el seu pis buit a través del programa Reallotgem s'han de dirigir a Prat Espais, que col·labora en la iniciativa a través d’un acord entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Cal demanar cita prèvia amb la Borsa de lloguer, de dilluns a divendres, de 9 a 14, trucant al telèfon 93 370 50 54 o bé a l'adreça electrònica habitatge@pratespais.com