Informe intern d'idoneïtat (III)

dv., 07/03/2008 al dl., 14/04/2008

Tota obra de rehabilitació d’habitatges que vulgui acollir-se als ajuts haurà de passar una fase prèvia de justificació de la seva necessitat, idoneïtat i coherència tècnica: l’informe intern d’idoneïtat (III).

El termini per a sol·licitar el III, que és gratuït, finalitza el 14 d’abril de 2008.  Les sol·licituds d’ajuts de rehabilitació s’hauran de presentar a la convocatòria de l’any 2009.

La construcció de l’edifici ha de ser anterior al 31 de desembre de 1980, excepte en programes d’accessibilitat i millora d’aïllament tèrmic i/o acústic.

Les obres no es podran començar abans no s’hagi notificat el resultat del test de l’edifici.

A Prat Espais us facilitaran un dossier que conté un resum explicatiu d’aquests ajuts, així com la sol·licitud i la resta de documents que heu d’omplir, i us informaran sobre qualsevol dubte que tingueu al respecte.

Les sol·licituds i la documentació complementària es presenten en les oficines de Prat Espais (cra. de la Bunyola, 49).