Llistes definitives d'admesos i exclosos per a les places d'aparcament de Plaça Catalunya

dl., 09/03/2015

Finalitzat el termini d'exposició pública de les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les places d'aparcament de Plaça Catalunya, sense que s'hagi presentat cap reclamació al respecte, la Comissió d'estudi ha aprovat la relació definitiva d'admesos i exclosos.