Llistes definitives d'admesos i exclosos a les places d'aparcament del Centre Cultural de la Plaça de Catalunya.

dc., 16/02/2011

Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública de les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les places d'aparcament del Centre Cultural de la Plaça de Catalunya, sense que s'hagi presentat cap reclamació al respecte, la Comissió d'estudi ha aprovat la relació definitiva d'admesos i exclosos.