Llistes definitives d'admesos i exclosos a les places d'aparcament de Sant Jordi - Ribera Baixa

Aprovades les llistes definitives d'admesos i exclosos
dv., 18/04/2008

Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública de les llistes provisionals d'admesos i exclosos a les places d'aparcament de Sant Jordi - Ribera Baixa, sense que s'hagi presentat cap reclamació al respecte, la Comissió d'estudi ha aprovat la relació definitiva d'admesos i exclosos, que s'exposarà al públic fins la data del sorteig. Aquest serà públic i s'efectuarà davant Notari, el proper dia 24 d'abril de 2008, a les 12 hores, en la Sala d'actes del Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa, situat al carrer de Dolores Ibàrruri núm. 45 d'aquesta localitat. L'assistència dels sol·licitants no és obligatòria.