Llistes provisionals d'admesos i exclosos a les places d'aparcament de Sant Jordi-Ribera Baixa

Aprovades les llistes provisionals d'admesos i exclosos
dv., 11/04/2008

La Comissió d'estudi de les sol·licituds presentades per optar a les places d'aparcament de Sant Jordi - Ribera Baixa ha aprovat la relació provisional d'admesos i exclosos, que s'exposa al públic fins el dia 16 d'abril, per tal que les persones interessades puguin formular les reclamacions que estimin adients. Transcorregut aquest termini, i prèvia resolució de les possibles al·legacions per part de la Comissió, es faran públiques les llistes definitives i s'anunciarà el lloc, data i hora en que s'efectuarà el sorteig públic.