Llistes provisionals d'habitatges de lloguer Prat Sud Remolar 62

dl., 21/05/2007

Durant el termini comprès entre els dies 24 de maig i 4 de juny es podran formular les reclamacions que s'estimin adients a les oficines de Prat Espais, SLU.

Una vegada analitzades les reclamacions presentades s'aprovaran les llistes definitives i es farà el sorteig públic per adjudicar els habitatges.