A partir de l'1 de juny, l'aparcament de la platja és de pagament sense el distintiu de resident

Des d'inicis d'any s'han enviat per correu postal més de 22.000 distintius
dv., 04/06/2021

 

Com cada any, les persones ciutadanes del Prat de Llobregat que compleixen amb els requisits establerts, reben per correu postal el distintiu de resident que els hi permet estacionar gratuïtament, sempre que el portin de manera visible al seu vehicle

Qui pot disposar del distintiu?
  • Persones empadronades al Prat, siguinpersones físiques o jurídiques.

Requisits a complir:

  • Que la persona sol·licitant sigui titular d'unvehicle que tributi a l'Ajuntament del Prat en concepte d'IVTM.
  • Que es trobi al corrent de pagament del'Impost sobre vehicles de tracció mecànica,salvat que s'acrediti que gaudeix d'algun benefici fiscal.

Si es tracta de persones jurídiques, que el conductor habitual sigui resident al Prat. Només s’acceptarà un vehicle per conductor.

Per què no he rebut el distintiu?

Si et trobes en qualsevol d'aquestes situacions es possible que no hagis rebut el distintiu:

  • Canvi de vehicle (nou o de 2a mà)
  • Canvi de domicili
  • Disposes d'un vehicle de renting, leasing o qualsevol situació anàloga.
  • Disposes d'un vehicle mixte
  • Deute pendent de l'impost de IVTM
Qué has de fer si no has rebut el distintiu?

Si no has rebut el distintiu pots adreçar-te al 93 370 50 54 o enviar un correu a info@pratespais.com.