Obert el període de recollida de sol·licituds per la promoció Prat Sud Remolar

dl., 31/10/2005

Comença el període de recollida de sol·licituds per la promoció Prat Sud Remolar. Aquelles persones interessades en accedir al sorteig públic hauran de passar per la nostra oficina per tal de recollir el formulari i, un cop omplertes totes les dades, tornar-lo signat juntament amb la documentació requerida abans del dia 9 de desembre d'aquest any.

El Certificat de béns immobles així com el Justificant d'empadronament dels sol·licitants seran tramitats per Prat Espais.

Es important recordar-vos que no es tindrà en compte l'ordre de presentació de les sol·licituds en l'adjudicació dels habitatges, i que els pisos s'adjudicaran en sorteig públic davant notari.