Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer

dv., 15/04/2016

Ja es poden demanar els ajuts al lloguer que atorga la Generalitat de Catalunya per a aquest any 2016. Es tracta d'ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social. 

En qualsevol cas, enguany només els podran demanar els següents sol·licitants

  • Aquells qui renovin la prestació ja atorgada: s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries l'any 2015 d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril i la TES/667/2015, de 2 d'abril. No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució TES/993/2015.
  • Persones sol·licitants que hagin estat beneficiàries de les prestacions econòmiques d'especial urgència adreçades a persones que han perdut l'habitatge a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària, regulades a les Resolucions TES/2032/2012, de 21 de desembre o TES/7/2016, de 4 de gener.
  • Persones sol·licitants titulars de contractes celebrats a partir de l'1 de novembre de 2015, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.

Per a efectuar la sol·licitud heu de dirigir-vos a Prat Espais, a l'Oficina Local d'Habitatge (Carretera de la Bunyola, 49).